Konkurs ofert rozstrzygnięty

Na stronie gminy Niedrzwica Duża pojawiły się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 r.”

Do rozdysponowania było w tym roku 200 tys. zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy cztery kluby:

  • GKS Orion Niedrzwica Duża
  • KS Heksa Niedrzwica Duża
  • KS Niedrzwica Duża
  • LZS Krężnica Jara – projekt „LZS Krężnica Jara – Nowe wyzwania sezon 2020”

W punktacji najlepiej wypadła Heksa – 32,25 pkt., my otrzymaliśmy 30,25 pkt a KS i Orion po 30 pkt.

Kwotowo najwięcej przypadło Orionowi – 81 tys zł, Heksa dostanie 74 tys zł a KS – 7 tys. zł.

Natomiast nasz klub został wsparty kwotą 38 tys. zł.

Pełna punktacja, kwoty wsparcia i ich porównanie do zeszłego roku wygląda tak:

Orion3081103-22-21%
Heksa32,2574641016%
Krężnica Jara30,253833515%
KS30707x

Kolejno: nazwa klubu, punkty, dotacja w 2020, dotacja w 2019, , różnica kwotowa, różna procentowa.

Za: Wyniki otwartego konkursu ofert

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *