Gmina podzieliła pieniądze na sport

Gmina Niedrzwica Duża rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku”.

W tym roku ponownie do rozdysponowania było 200 tys. zł., a do konkursu stanęły cztery kluby sportowe:

  • GKS Orion Niedrzwica Duża – „Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach sportowych”
  • KS Heksa Niedrzwica Duża – „Tenis stołowy pasją na całe życie”
  • KS Niedrzwica Duża – „Piłka dla wszystkich  – udział w rozgrywkach, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych”
  • LZS Krężnica Jara  – „Nowe wyzwania sezon 2021”

Dotacja została rozdzielona w następujący sposób:

KlubDotacja 2021Dotacja 2020Różnica
Orion80 tys. zł81 tys. zł-1 tys. zł
Krężnica Jara64 tys. zł38 tys. zł+26 tys. zł
Heksa49 tys. zł74 tys. zł-25 tys. zł
KS7 tys. zł7 tys. zł0

Za: http://www.niedrzwicaduza.pl/

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *