LGD – Kraina wokół Lublina

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą „Doposażenie Klubu Sportowego LZS Krężnica Jara”

mająca na celu:

  • podniesienie poziomu uprawiania sportu wśród mieszkańców Krężnicy Jarej i okolic,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uprawianie sportu pod okiem trenera,
  • doposażenie LZS Krężnica Jara poprzez zakup strojów i sprzętu sportowego,
  • promocję aktywności sportowej wśród mieszkanców niewielkich miejscowości powiatu lubelskiego,
  • promocję walorów rekreacyjnych powiatu lubelskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.