Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2023

Zarząd Klubu LZS Krężnica Jara zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego klubu sportowego LZS Krężnica Jara które odbędzie się w dniu 11.06.2023 r. /niedziela/ o godz. 16.00. w I terminie oraz o godz. 16.15 w II terminie, w szatniach klubowych na terenie boiska piłkarskiego w Niedrzwicy Kościelnej przy ulicy Parafialnej 4.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

2. Przyjęcie porządku zebrania,

3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej,

6. Sprawozdanie Zarządu za okres działalności za okres 2019 – 2022 r.,

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2022,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022,

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2022 rok,

11. Wybór Zarządu LZS Krężnica Jara,

12. Wybór Komisji Rewizyjnej LZS Krężnica Jara,

13. Ogłoszenie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną,

14. Wolne wnioski,

15. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd LZS Krężnica Jara

Prezes Klubu Wojciech Poręba

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *